Informatyka – studia w ATINS

Start / Uczelnia / Informatyka – studia w ATINS

O uczelni 

Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych to jedna z najlepszych niepublicznych uczelni na Dolnym Śląsku. Zajmuje się kształceniem specjalistów o profilu technicznym.

Swoją działalność prowadzi nieprzerwanie od 17 lat, przez co stała się ekspertem w tej dziedzinie nauczania. W ofercie ATINS można znaleźć studia inżynierskie, licencjackie, magisterskie oraz podyplomowe. Są to najbardziej pożądane na rynku pracy studia:

  • Informatyka
  • Automatyka i Robotyka
  • Bioinformatyka

Wiedza praktyczna

W swoim programie ATINS stawia przede wszystkim na dobre przygotowanie absolwentów do pracy na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. W tak szybko rozwijających się dziedzinach technicznych jak informatyka studia należy nieustannie ulepszać, unowocześniając program nauczania. Pozwala to kształcić specjalistów gotowych do podjęcia pracy zawodowej nawet na najbardziej wymagających stanowiskach.

Wysoki poziom kształcenia

Zajęcia są prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów oraz praktyków, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami ze studentami. Aby wyrównać szanse, uczelnia przewidziała również zajęcia wyrównawcze, dzięki czemu studia informatyczne są osiągalne dla każdego.

ATINS prowadzi także prestiżowe kursy w ramach Akademii Cisco. Studia informatyczne pozwalają na skorzystanie z tego kursu bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat, ponieważ jest on wkomponowany w program zajęć. Uczelnia organizuje również kurs grafiki komputerowej oraz kursy Fluke Networks.

Wsparcie na rynku pracy

ATINS udziela z pomocą doradcy zawodowego bezpłatnych konsultacji, podczas których można szczegółowo omówić CV czy przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Nasi studenci mają też zapewnioną pomoc w znalezieniu praktyk zawodowych i staży oraz ułatwiony kontakt z najważniejszymi firmami z branży IT w regionie, z którymi współpracujemy.

Programy międzynarodowe

ATINS daje możliwość wzięcia udziału w programie Erasmus+. Uczestnictwo w nim pomaga w podniesieniu kwalifikacji oraz wzbogaceniu CV. Doświadczenia zagraniczne mogą znacząco zwiększyć szansę na pozyskanie ciekawej pracy – wystarczy do tego staż albo odbyte częściowo w innym kraju studia: informatyka, bioinformatyka lub automatyka i robotyka. Osoby, które nie są zainteresowane wyjazdem, ale chcą poszerzyć swoje kompetencje językowe, wciąż mogą się jednak wiele nauczyć. Dostępne na uczelni studia – informatyka i bioinformatyka – są także po angielsku. Ich absolwenci doskonalą znajomość języka oraz przygotowują się do pracy w międzynarodowym środowisku.

Nie tylko nauka!

Studenci ATINS oprócz samej edukacji mają też szansę na dobrą zabawę, czy to podczas uczelnianego święta – Horyzontaliów – czy turniejów e-sportowych albo tradycyjnych meczów. Mogą też brać udział w akcjach charytatywnych i społecznych (np. Dni Dawcy Szpiku). W zależności od zainteresowań proponujemy także angażowanie się w działania Samorządu Studenckiego albo kół naukowych – np. Informatyki Kwantowej i Modelowania Kwantowego.

Studia informatyczne dla każdego

ATINS umożliwia naukę także osobom z niepełnosprawnościami, zarówno przez infrastrukturę, jak i specjalistyczne wyposażenie. Uczelnia będzie się też w tym kierunku znacząco rozwijać za sprawą środków uzyskanych w ramach konkursu „Uczelnia dostępna II”, w którym uzyskała I miejsce w Polsce za plan dalszego dostosowania ATINS do potrzeb tychże osób. Ponadto oferujemy naszym studentom różnorodne formy pomocy finansowej – stypendia socjalne, rektora i dla osób z niepełnosprawnościami oraz zapomogę – a także różne elastyczne systemy opłat (np. czesne stałe, stopniowane, płatne w ratach miesięcznych, semestralnych lub rocznych).

 

Skip to content